Български (България)

Електрическо Пряко Отопление


Тръбните отоплителни тела KORALUX могат да бъдат произвеждани като самостоятелни електрически отоплителни тела. Те са снабдени с електрически нагревател с регулатор на температурата и са пълни с незамръзваща смес, което позволява използването им в обекти с предполагаемо понижаване на температурата до -10 °C.

Електрическото отоплително тяло се свързва с присъединителен кабел към инсталационната кутия или към кабела могат да бъдат монтирани принадлежности за свързване към електрически контакт. В зависимост от необходимостта от комфорт на обслужването и вида на икономичността на работата става дума за:

  • щепсел за електрическата мрежа с ръчен превключвател VS 1 (търговско обозначение Z-SKV - 0002)
  • електрически регулатор на температурата R10А (търговско обозначение Z-SKV - 0003)

Пряко отопляващите електрически тела KORALUX могат да бъдат инсталирани само в отвесно положение и при работа нямат нужда от експанзивно или предпазно устройство.

Произвеждат се следните модели електрически пряко отоплителни тела:

Koralux

Технически данниПряко електрическо отоплително тяло KORALUX-E
Номинално напрежение230 V/50 Hz
Граници на мощността200÷900 W
Регулатор на температуратаmax. 95 °C
ПокритиеIP 44
Клас на уреда1
Дължина на свързващия кабел1,5 m
Работно положениеВертикално с долно ел. захранване

Основни технически информации - принадлежности


щепсел за eлектрическа мрежа VS1

регулатор на температурата R10A

Основни технически информации - принадлежности

Технически данниЩепсел за електрическа мрежа VS1 Z-SKV-0002Ел. регулатор на температурата R10A Z-SKV-0003
ПрекъсвачДаДа
Сигнализация на работаДаДа
ТермостатНеДа
Номинално напрежение230 V/50 Hz230 V/50 Hz
ПокритиеIP 41IP 21
Работно положениеСъгласно инструкциите за безопасностВертикално с изход на кабела към мрежата долу

Внимание:

  • Инсталирането и смяната на електрическото отоплително тяло, както и монтажът на всички електрически принадлежности трябва да се извършват само от професионална фирма със съответните пълномощия.