Български (България)

KORATHERM HORIZONTAL - M - Отоплителни стени с централно свързване

Описание

Луксозно съчетание на елегантност и ефективност представлява KORATHERM HORIZONTAL - M. Предлага се като подходящо решение за отопляване на помещения с големи стъклени конструкции като напр. витрини, зимни градини, панорамни прозорци, остъклени пасажи, вестибюли и др.

Предназначена е за дву-тръбни отоплителни системи с принудителна циркулация на топло преносимата материя, отоплителните профили са ориентирани водоравно. Свързването към отоплителната система е винаги долно централно със свързваща стъпка 50 mm (пример за обозначение K11HM). Има 2 долни извода с вътрешна резба G ½, обезвъздушителен вентил и метална тапа с резба G ¼. Типове 10 и 11 се доставят с пълно горно покритие, а типове 20, 21, 22 с горно покритие решетка.

Технически данни

Стоманен профил 70 × 11 mm
Стоманен профил 50 × 30 mm
"D" профил 40 × 30 mm

 Височина H144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 mm
Дължина L500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100,
1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Дълбочина B62, 74, 117 mm
Свързващо разстояниеh = 50 mm
Свързваща резба2 x G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане0,4 MPa
Изпитателно налягане0,52 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура110 °C

Внимание:
Моделът KORATHERM HORIZONTAL - M се доставя до дължина L = 2000 mm.
Тип K11HM с височина H = 144 mm се доставя от дължина L = 800 mm.

Начин на свързване

Централно долно, φ = 1Централно долно, φ = 1
Централно долно
φ = 1

Преглед на типовете

K10HMK11HMK20HM
K21HMK22HM
 

Загуба на налягане

Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението xT (вж. Технически параметри).

ТипКоефициент на съпротивлението
ξT [-]
Дебитен коефициент
AT [m²]
K10HM, K11HM135,32,44 × 10-5
K20HM, K21HM, K22HM105,72,76 × 10-5