Български (България)

Камери ПритиМодел: Камера за вграждане Ч
Модел
Топлинна Мощност (kW)
Габарити (см) Тегло (кг)Цена (лв.) с ДДС
Камера за вграждане Ч
15
66 / 57 / 72
114

Камера за вграждане ЧВ18
18+4=22
66 / 57 / 72144

Камера за вграждане ЧВ2828+5=3366 / 57 / 88161


 


Модел: Камера за вграждане М
Модел
Топлинна Мощност (kW)
Габарити (см) Тегло (кг)Цена (лв.) с ДДС
Камера за вграждане М13
70 / 58 / 76
110
Модел: Камера за вграждане А
Модел
Топлинна Мощност (kW)
Габарити (см) Тегло (кг)Цена (лв.) с ДДС
Камера за вграждане А
14
65 / 65 /73116

Камера за вграждане АВ16
16+5=21
65 / 65 / 65
125

Камера за вграждане АЧВ20
20+5=25
66 / 63 /88 133


 


Модел: Камера за вграждане с въздуховоди
Модел
Топлинна Мощност (kW)
Габарити (см) Тегло (кг)Цена (лв.) с ДДС
Камера за вграждане с въздуховоди
10+8=18
66 / 61 / 117150