Български (България)

За Производителя

 

Акционерното дружество „КОРАДО“ е най-големият в Чехия и един от големите в Европа производители на стоманени отоплителни тела. Историята на фирмата започва с основаването й през 1990 година, в град Чешска Требова. През годините на съществуването си „КОРАДО“ АД измина път на динамично развитие и от малка чешка фирма се превърна в успешна и амбициозна компания от световен мащаб.

Основната дейност на „КОРАДО“ АД е производството на стоманени панелни радиатори РАДИК, на отоплителни тела за баня – лири КОРАЛУКС, както и на дизайнерски радиатори КОРАТЕРМ . Компанията постоянно разширява продукцията си не само с нови модели отоплителни тела, но и с напълно нови технологии и изделия. По такъв начин, от малка фирма в град Чешска Требова с годишен оборот, непревишаващ 50 милиона крони, компанията в течение на няколко години се превърна в известен Европейски производител с разнообразен асортимент от отоплителни технологии.

Днес производствената марка КОРАДО за повечето специалисти, търговски партньори и крайни клиенти в цяла Европа означава гаранция за високо качество, дълготрайност, върхови технически параметри и приемливи цени. Спечелването на това престижно реноме се дължи на дълготрайните и интензивни усилия на много технически и маркетингови служители в дружеството.

Кулминационната точка на тези усилия е строежът на най-модерния европейски производствен завод за отоплителни тела и спечелването на сертификат, който потвърждава съответствието на системата за производство с високите изисквания и международните стандарти на нормата ISO 9001:2000.