Български (България)

Панелни Радиатори Корадо Радик Класик

Описание

Моделът RADIK KLASIK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение КЛАСИК, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция е предназначено за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация. В задната му част са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дългите от тях имат заварени шест окачалки.

 

Монтаж

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                      200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

Дължина L                          400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400,

1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Свързващо разстояние                                                               h = H - 54 mm

Свързваща резба                                                                   4 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                               ляво или дясно странично

 

Начин на свързване


 

Преглед на типовете

Тип 10 
Тип 11 
Тип 20 
Тип 21 
Тип 22 
Тип 33 

 

Загуба на налягане

Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението xT (вж. Технически параметри).