Български (България)

Панелни Радиатори Корадо RADIK PLAN KLASIK

Описание

Моделът RADIK PLAN KLASIK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK и в изпълнение PLAN, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция е предназначено за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация. В задната му част са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дългите от тях имат заварени шест окачалки.

 

Монтаж

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                             300, 400, 500, 600, 900 mm

Дължина L                                   400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200,

1400, 1600, 1800, 2000 mm

Дълбочина B
- Тип 11 PLAN                                                                                      65 mm
- Тип 21 PLAN                                                                                      68 mm
- Тип 22 PLAN                                                                                     102 mm
- Тип 33 PLAN                                                                                     157 mm

Свързващо разстояние                                                                h = H - 54 mm

Свързваща резба                                                                   4 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                                ляво или дясно странично

 

Начин на свързване 

Преглед на типовете

Тип 11 PLAN
Тип 21 PLAN
Тип 22 PLAN
Тип 33 PLAN

 

Загуба на налягане

Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението xT (вж. Технически параметри).