Български (България)

Панелени Радиатори Корадо RADIK PLAN VKL

Описание

Моделът RADIK PLAN VKL представлява панелно отоплително тяло в изпълнение PLAN и в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява ляво долно свързване към отоплителната система с принудителна циркулация. В задната част на тип 11 PLAN VKL са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дългите от тях имат заварени шест окачалки. Останалите произвеждани типове са без окачалки.

При закрепване на отоплителното тяло на стената е необходимо да се използва стенната "Компактна конзола плюс" (вж. каталога KORAMONT).

 

Монтаж

Препоръчано оборудване

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                             300, 400, 500, 600, 900 mm

Дължина L                                   400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200,

1400, 1600, 1800, 2000 mm

Дълбочина B
- Тип 11 PLAN                                                                                      65 mm
- Тип 21 PLAN                                                                                      68 mm
- Тип 22 PLAN                                                                                     102 mm
- Тип 33 PLAN                                                                                     157 mm

Свързващо разстояние                                                                          50 mm

Свързваща резба                                                                   6 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                                                    ляво долно

 

Начин на свързване

 

Преглед на типовете

Тип 11 PLAN VKL
Тип 21 PLAN VKL
Тип 22 PLAN VKL
Тип 33 PLAN VKL

 

Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

При отоплителните системи с една тръба е необходимо вентилът да бъде настроен на степен 6. За настройка на необходимия материален дебит през отоплителното тяло препоръчваме да се използва компактна свързваща арматура, която е нагласена или може да бъде настроена с определен дял на протичане на топло преносимата материя в отоплителното тяло.