Български (България)

Панелни Радиатори Корадо RADIK MM

Описание

Модел RADIK MM представлява панелно отоплително тяло без вентил, което позволява модерно долно централно свързване към отоплителната система с принудителна циркулация. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки като отоплителните тела с дължина 1800 mm и по-дълги имат шест заварени окачалки.

Уникалното конструктивно решение различава RADIK MM не само от конкуренцията, но и от отделните традиционни модели RADIK.

Характеристични признаци
Ново нетрадиционно конструктивно решение RADIK MM:

* долно централно свързване към отоплителната система с разстояние (стъпка) 50 mm
* панелно тяло без вентил

o загряващата вода е насочена директно към центъра на горната част на панелите на отоплителното тяло
o загряващата вода се извежда директно от центъра на долната част на панелите на отоплителното тяло

 

Монтаж

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                             300, 400, 500, 600, 900 mm

Дължина L                          400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400,

1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Свързващо разстояние                                                                          50 mm

(долно свързване)

Свързващо разстояние                                                               h = H - 54 mm

(странично свързване)

Свързваща резба                                                                   6 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло     централно долно, ляво или дясно странично

 

Начин на свързване

 

Преглед на типовете

Тип 10 MM
Тип 11 MM
Тип 20 MM
Тип 21 MM
Тип 22 MM
Тип 33 MM

 

Загуба на налягане

Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението xT (вж. Технически параметри).