Български (България)

Горивна камера лъчиста - РОСИЦА

 

 Горивна камера лъчиста - РОСИЦА

Технически данни
Топлинна мощност 12 kW
Отопляем обем 300 m3
Габаритни размери 660 х 500 х 1020 mm
Маса 175 kg
Присъединителен размер на димоотвода 160 mm