Български (България)

KORALUX HARMONY - тръбно отоплително тяло от неръждаема стомана

Описание

Отоплителното тяло KORALUX HARMONY е произведено от неръждаема благородна стомана. Отличава се с особената си форма, високата устойчивост на корозия и удар, лесно се почиства и изпълнява високите изисквания за хигиена и чистота.

Може да бъде закрепено към стената в положение VERTIKAL и HORIZONTAL.

 

 
 

Технически данни

положение VERTIKAL

 Размер A800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Размер B230, 368, 506, 644, 782, 920 mm
Свързваща стъпка
(положение VERTIKAL)
h = A - 36 mm
Свързваща стъпка
(положение HORIZONTAL)
h = A - 36 mm
Свързваща резба4 x G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Изпитателно налягане1,3 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура110 °C
Дебитен коефициентAT = 1,8 . 10-4 м²
Коефициент на съпротивлениетоξT = 2,5

положение HORIZONTAL

 KORALUX HARMONYположение VERTIKALположение HORIZONTAL
Размер AВисочина HДължина L
Размер BДължина LВисочина H
Свързваща стъпка hh = H - 36h = L - 36

Конструкция

Отоплителното тяло KORALUX HARMONY е произведено от неръждаеми тръби и може да бъде закрепено на стена в положение VERTIKAL и HORIZONTAL.

Внимание: Разположението и начинът на свързване оказват влияние върху топлинната мощност на отоплителното тяло (вж. таблица с топлинните мощности), както и върху обозначението и стойностите на основните размери на отоплителното тяло като височина H, дължина L и свързваща стъпка h.

положение VERTIKALположение HORIZONTAL

Тръби от неръждаема стомана:
ø 30 mm
ø 40 mm

Начин на закрепване

На задната страна на отоплителното тяло са заварени 4 окачалки, които служат за закрепването му. Комплектът за закрепване към стена се доставя заедно с отоплителното тяло и съдържа 4 конзоли и упътване за монтаж.

положение VERTIKAL
положение HORIZONTAL

Преглед на типовете

Отоплителното тяло KORALUX HARMONY има един модел, който може да бъде инсталиран в две положения.

положение VERTIKAL

положение HORIZONTAL

Загуба на налягане

Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT (вж. Технически параметри).