Български (България)

KORATHERM VERTIKAL - M - Отоплителни стени с централно свързване

Описание

Отоплителната стена KORATHERM VERTIKAL - M има модерен дизайн свързан с ефективен начин на топлообмен в отопляваното помещение. Предната й повърхност подчертава излъчващата се топлина и създава чувство на топлинен уют. Прогресивното долно централно свързване позволява хармоничното й включване в интериора.

Предназначена е за дву-тръбни отоплителни системи с принудителна циркулация на топло преносимата материя, отоплителните профили са ориентирани отвесно, свързването към отоплителната система е долно централно. Има 2 долни извода с вътрешна резба G ½, а в горната част на профила има извод за обезвъздушителен вентил с резба G ½. Всички типове се доставят със странични капаци.

Технически данни

Стоманен профил 70 × 11 mm
Стоманен профил 50 × 30 mm

 Височина H500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000 mm
Дължина L144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 mm
Дълбочина B62, 74 mm
Свързващо разстояниеh = 50 mm
Свързваща резба2 x G ½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане0,4 MPa
Изпитателно налягане0,52 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура110 °C

Начин на свързване

Централно долно, φ = 1
Централно долно
φ = 1

Преглед на типовете

K10VMK11VMK20VM

Загуба на налягане

Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението xT (вж. Технически параметри).

ТипКоефициент на съпротивлението
ξT [-]
Дебитен коефициент
AT [m²]
K10VM, K11VM173,52,16 × 10-5
K20VM73,83,31 × 10-5