Български (България)

Панелни Радиатори Корадо RADIK VK

Описание

Моделът RADIK VK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява дясно долно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. В задната му част са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дългите от тях имат заварени шест окачалки.

 

Монтаж

Препоръчано Оборудване

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                             300, 400, 500, 600, 900 mm

Дължина L                          400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400,

1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Дълбочина B
- Тип 10 VK                                                                                          47 mm
- Тип 11 VK                                                                                          63 mm
- Тип 20 VK                                                                                          66 mm
- Тип 21 VK                                                                                          66 mm
- Тип 22 VK                                                                                        100 mm
- Тип 33 VK                                                                                        155 mm

Свързващо разстояние                                                                          50 mm

Свързваща резба                                                                   6 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                                                  долно дясно

 

Начин на свързване

 

Преглед на типовете

Тип 10 VK
Тип 11 VK
Тип 20 VK
Тип 21 VK
Тип 22 VK
Тип 33 VK

 

Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

При отоплителните системи с една тръба е необходимо вентилът да бъде настроен на степен 6. За настройка на необходимия материален дебит през отоплителното тяло препоръчваме да се използва компактна свързваща арматура, която е нагласена или може да бъде настроена с определен дял на протичане на топло преносимата материя в отоплителното тяло.