Български (България)

Панелни Радиатори Корадо RADIK VKM

Описание

Панелните отоплителни тела RADIK VKM концептуално произлизат от изпълнение VENTIL KOMPAKT. Оригиналното решение на вътрешното разпределение позволява долно централно свързване на отоплителното тяло към отоплителна система. В задната му част са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дългите от тях имат заварени шест окачалки.

Със своята конструкция панелните отоплителни тела RADIK VKM са предназначени за модерните отоплителни системи с принудителна циркулация на топло преносима материя и хоризонтално разположени тръби под отоплителното тяло в пода, в стената или по стената покрити с перваз.

Конструктивното решение на панелното отоплително тяло RADIK VKM е предмет на патентна охрана.

 

Монтаж

Препоръчано Оборудване

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                             300, 400, 500, 600, 900 mm

Дължина L                                   400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200,

1400, 1600, 1800, 2000 mm

Дълбочина B
- Тип 10 VK                                                                                          47 mm
- Тип 11 VK                                                                                          63 mm
- Тип 20 VK                                                                                          66 mm
- Тип 21 VK                                                                                          66 mm
- Тип 22 VK                                                                                        100 mm
- Тип 33 VK                                                                                        155 mm

Свързващо разстояние                                                                          50 mm

Свързваща резба                                                                   6 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                                            централно долно

 

Начин на свързване

 

Преглед на типовете

Тип 10 VKM 
Тип 11 VKM
Тип 20 VKM
Тип 21 VKM
Тип 22 VKM
Тип 33 VKM

 

Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

При отоплителните системи с една тръба е необходимо вентилът да бъде настроен на степен 6. За настройка на необходимия материален дебит през отоплителното тяло препоръчваме да се използва компактна свързваща арматура, която е нагласена или може да бъде настроена с определен дял на протичане на топло преносимата материя в отоплителното тяло.