Български (България)

Панелни Радиатори Корадо RADIK VKU

Панелни Радиатори Корадо RADIK VKU

Описание

Моделът RADIK VKU представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява дясно или ляво долно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. В задната му част не са заварени окачалки и затова има възможност отоплителните тела тип 20, 21, 22 и 33 да бъдат обърнати.

Забележка: При тип 33 VKU осите на изводите не са симетрично разположени от гледна точка на дълбочината на отоплителното тяло. При закрепване на отоплителното тяло на стената е необходимо да се използва стенната "Компактна конзола плюс" (вж. каталога KO RAMO NT).

 

Монтаж

Препоръчано Оборудване

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                             300, 400, 500, 600, 900 mm

Дължина L                          400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400,

1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Дълбочина B
- Тип 20 VKU                                                                                        66 mm
- Тип 21 VKU                                                                                        66 mm
- Тип 22 VKU                                                                                      100 mm
- Тип 33 VKU                                                                                      155 mm

Свързващо разстояние                                                                          50 mm

Свързваща резба                                                                   6 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                                     дясно или ляво долно

 

Начин на свързване

 

 

Преглед на типовете

Тип 20 VKU 
Тип 21 VKU
Тип 22 VKU
Тип 33 VKU

 

Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

При отоплителните системи с една тръба е необходимо вентилът да бъде настроен на степен 6. За настройка на необходимия материален дебит през отоплителното тяло препоръчваме да се използва компактна свързваща арматура, която е нагласена или може да бъде настроена с определен дял на протичане на топло преносимата материя в отоплителното тяло.