English (United Kingdom)
There are no translations available.

Панелени Радиатори Корадо RADIK CLEAN VK

Описание

Моделът RADIK CLEAN VK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява дясно долно свързване към тръбите на отоплителната система. По своята конструкция е предназначено за отоплителни системи с принудителна циркулация.

Приспособено е за инсталация и експлоатация в помещения с по-високи изисквания за хигиена и чистота. Всички типове са без конвектор, решетки и странични капаци.

На задната страна са заварени две горни и долни окачалки като отоплителните тела с дължина 1800 mm и по-дълги имат шест заварени окачалки. Към основния комплект спадат обезвъздушител и тапа, както и необходимият брой конзоли тип 18/120 (вж. каталог KO RAMONT ), които позволяват закрепването на отоплителното тяло стандартно до 65 mm от стената.

Внимание: Когато изискването за разстоянието на отоплителното тяло от стената е в рамките на 65 ÷ 80 mm може да се използва същия тип конзоли, но при условие, че на долния ред окачалки се използва също конзола (не подпорка). В този случай е необходимо тези допълнителни конзоли да се поръчат, тъй като не са включени към основния комплект.

Забележка: Отоплителните тела RADIK CLEAN VK тип 10 и RADIK VK тип 10 са идентични.

 

Монтаж

Препоръчано оборудване

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                              300, 400, 500, 600, 900 mm

Дължина L                           400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400,

1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Свързващо разстояние                                                                              50 mm

Свързваща резба                                                                   6 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                                                   дясно долно

 

Начин на свързване

 

Преглед на типовете

Тип 10 CLEAN VK
Тип 20 CLEAN VK
Тип 30 CLEAN VK

 

Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

При отоплителните системи с една тръба е необходимо вентилът да бъде настроен на степен 6. За настройка на необходимия материален дебит през отоплителното тяло препоръчваме да се използва компактна свързваща арматура, която е нагласена или може да бъде настроена с определен дял на протичане на топло преносимата материя в отоплителното тяло.