English (United Kingdom)
There are no translations available.

Панелени Радиатори Корадо RADIK CLEAN

Описание

Моделът RADIK CLEAN представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK, което позволява ляво или дясно странично свързване към тръбите на отоплителната система. По своята конструкция е предназначено за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация.

Приспособено е за инсталация и експлоатация в помещения с по-високи изисквания за хигиена и чистота. Всички типове са без конвектор, решетки и странични капаци.

На задната страна са заварени две горни и долни окачалки като отоплителните тела с дължина 1800 mm и по-дълги имат шест заварени окачалки. Към основния комплект спадат обезвъздушител и тапа, както и необходимият брой конзоли тип 18/120 (вж. каталог KO RAMONT ), които позволяват закрепването на отоплителното тяло стандартно до 65 mm от стената.

Внимание: Когато изискването за разстоянието на отоплителното тяло от стената е в рамките на 65 ÷ 80 mm може да се използва същия тип конзоли, но при условие, че на долния ред окачалки се използва също конзола (не подпорка). В този случай е необходимо тези допълнителни конзоли да се поръчат, тъй като не са включени към основния комплект.

Забележка: Отоплителните тела RADIK CLEAN тип 10 и RADIK KLASIK тип 10 са идентични.

 

Монтаж

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                              300, 400, 500, 600, 900 mm

Дължина L                           400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400,

1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Свързващо разстояние                                                                h = H - 54 mm

Свързваща резба                                                                   4 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                                   ляво и дясно странично

 

Начин на свързване 

Преглед на типовете

Тип 10 CLEAN
Тип 20 CLEAN
Тип 30 CLEAN

 

Загуба на налягане

Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението xT (вж. Технически параметри).