English (United Kingdom)
There are no translations available.

Панелени Радиатори Корадо RADIK HYGIENE VK

Описание

Моделът RADIK HYGIENE VK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява дясно долно свързване към отоплителната система. Със своята конструкцията е предназначено за отоплителни системи с принудителна циркулация.

Моделът е конструктивно пригоден за инсталиране и експлоатация в помещения с високи изисквания за хигиена и чистота. Всички типове са без конвектор, имат гладък челен панел, шевните заварки на панелите са покрити със специален гладък материал, при тип 20S има по-голямо разстояние между панелите (дълбочина на тялото B = 102 мм) в сравнение с класическото решение на тип 20 (B = 66 мм).

В задната му част са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дългите от тях имат заварени шест окачалки. Към основния комплект има обезвъздушителна тапа и покриваща тапа, както и необходимият брой конзоли от типа 18/120 (вж. каталог KO RAMO NT), които позволяват отоплителното тяло да бъде закрепено стандартно до 65 мм от стената.

Внимание: При изискване разстоянието на отоплителното тяло от стената да бъде в границите 65 ÷ 80 мм може да бъде използван същият тип конзола, но при условие, че на долния ред на окачалките се използва също конзола. В този случай е необходимо да се поръчат допълнителните конзоли, защото не са включени в основния комплект.

 

Монтаж

Препоръчано оборудване

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                                    303, 503, 603, 903 mm

Дължина L                                   404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204,

1404, 1604, 1804, 2004 mm

Дълбочина B
- Тип 10 HYGIENE VK                                                                              49 mm
- Тип 20S HYGIENE VK                                                                           102 mm
- Тип 30 HYGIENE VK                                                                            157 mm

Свързващо разстояние                                                                h = H - 57 mm

Свързваща резба                                                                   6 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                                                   дясно долно

 

Начин на свързване

 

Преглед на типовете

Тип 10 HYGIENE VK
Тип 20S HYGIENE VK
Тип 30 HYGIENE VK

 

Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

При отоплителните системи с една тръба е необходимо вентилът да бъде настроен на степен 6. За настройка на необходимия материален дебит през отоплителното тяло препоръчваме да се използва компактна свързваща арматура, която е нагласена или може да бъде настроена с определен дял на протичане на топло преносимата материя в отоплителното тяло.