English (United Kingdom)
There are no translations available.

Панелени радиатори Корадо RADIK HYGIENE

Описание

Моделът RADIK HYGIENE представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK , което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция е предназначено за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация.

Моделът е пригоден за инсталиране и експлоатация в помещения с високи изисквания за хигиена и чистота. Всички типове са без конвектор, имат гладък челен панел, шевните заварки на панелите са покрити със специален гладък материал, при тип 20S има по-голямо разстояние между панелите (дълбочина на тялото B = 102 мм) в сравнение с класическото решение на тип 20 (B = 66 мм).

В задната му част са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела дълги 1 800 мм и по-дълги от тях имат заварени шест окачалки. Към основния комплект има обезвъздушителна тапа и покриваща тапа, както и необходимият брой закрепващи конзоли от типа 18/120 (вж. каталог KO RAMO NT), които позволяват отоплителното тяло да бъде закрепено стандартно до 65 мм от стената.

Внимание: При изискване разстоянието на отоплителното тяло от стената да бъде в границите 65 ÷ 80 мм може да бъде използван същият тип конзола, но при условие, че на долния ред на окачалките се използва също конзола ( не подпорка ). В този случай е необходимо да се поръчат допълнителните конзоли, защото не са включени в основния комплект.

 

Монтаж

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                                    303, 503, 603, 903 mm

Дължина L                                   404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204,

1404, 1604, 1804, 2004 mm

Дълбочина B
- Тип 10 HYGIENE                                                                                  49 mm
- Тип 20S HYGIENE                                                                              102 mm
- Тип 30 HYGIENE                                                                                157 mm

Свързващо разстояние                                                                h = H - 57 mm

Свързваща резба                                                                   4 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                                   ляво и дясно странично

 

Начин на свързване 

Преглед на типовете

Тип 10 HYGIENE
Тип 20S HYGIENE
Тип 30 HYGIENE

 

Загуба на налягане

Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението xT (вж. Технически параметри).