English (United Kingdom)

RADIK Изчисляване на топлинната мощност

There are no translations available.

 

Внимание: За правилното функциониране на програмата е необходимо да се разреши Makrо защитена апликация.

Програма за изчисляване на топлинната мощност на панелните отоплителни тела RADIK.

radik-calculation-heat-output.zip (ZIP, 520 kB)