English (United Kingdom)

Общи Данни

There are no translations available.

 

Тръбните отоплителни тела доставяни под търговското име KORALUX са произведени от затворени стоманени профили с различна форма на напречното сечение.


Обозначение на профилите:


  • разделящ профил - преминаващв тръби с входяща вода
  • събирателен профил - преминаващ в тръби с изходяща вода
  • отопляващ профил - свързва разделителния и събирателен профил


 

ИЗТЕГЛИ ПРОДУКТОВА БРОШУРА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО