English (United Kingdom)
There are no translations available.

Панелни Радиатори Корадо RADIK PLAN VK 

Описание

Моделът RADIK PLAN VK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение PLAN и в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява дясно долно свързване към отоплителната система с принудителна циркулация. В задната му част са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дългите от тях имат заварени шест окачалки.

 

Монтаж

Препоръчано оборудване

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                             300, 400, 500, 600, 900 mm

Дължина L                                   400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200,

1400, 1600, 1800, 2000 mm

Дълбочина B
- Тип 11 PLAN                                                                                      65 mm
- Тип 21 PLAN                                                                                      68 mm
- Тип 22 PLAN                                                                                     102 mm
- Тип 33 PLAN                                                                                     157 mm

Свързващо разстояние                                                                          50 mm

Свързваща резба                                                                   6 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                                                   дясно долно

 

Начин на свързване

 

Преглед на типовете

Тип 11 PLAN
Тип 21 PLAN
Тип 22 PLAN
Тип 33 PLAN

 

Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

При отоплителните системи с една тръба е необходимо вентилът да бъде настроен на степен 6. За настройка на необходимия материален дебит през отоплителното тяло препоръчваме да се използва компактна свързваща арматура, която е нагласена или може да бъде настроена с определен дял на протичане на топло преносимата материя в отоплителното тяло.