English (United Kingdom)
There are no translations available.

Панелни Радиатори Корадо RADIK COMBI VK

Описание

Моделът RADIK COMBI VK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява дясно долно свързване към отоплителна система. Със своята конструкция е предназначено за отоплителни системи с принудителна циркулация. RADIK COMBI VK е произведен за инсталация на електрическо отоплително тяло. По този начин се получава панелно отоплително тяло за комбинирано отопление (топла вода – електрически ток) и по този начин може да бъде използвано независимо от работата на отоплителната система. Електрическото отоплително тяло не изисква от гледна точка на електрическата инсталация никакви извънредни мерки в отопляваното помещение. Препоръчваме да бъде инсталирано още при монтажа на отоплителното тяло.

В задната му част са заварени две горни и долни окачалки. Към основния комплект има обезвъздушителна тапа, 2 бр. покриващи тапи, вентил с предварително настроен дебит с пластмасово покритие.

 

Монтаж

Препоръчано оборудване

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                                                  500, 600 mm

Дължина L                                                        800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm

Свързващо разстояние                                                                          50 mm

Свързваща резба                                                                   5 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                                                   дясно долно

 

Начин на свързване

 

Преглед на типовете

Тип 22 COMBI VK 

 

Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

При отоплителните системи с една тръба е необходимо вентилът да бъде настроен на степен 6. За настройка на необходимия материален дебит през отоплителното тяло препоръчваме да се използва компактна свързваща арматура, която е нагласена или може да бъде настроена с определен дял на протичане на топло преносимата материя в отоплителното тяло.