English (United Kingdom)
There are no translations available.

Панелни Радиатори Корадо RADIK VKL

Описание

Моделът RADIK VKL представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява ляво долно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. В задната му част са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дългите от тях имат заварени шест окачалки.

Доставят се типове 10 VKL и 11 VKL и заедно с типовете 20 VKU, 21 VKU, 22 VKU И 33 VKU образуват поредица от типове панелни отоплителни тела RADIK с долни изводи разположени вляво.

 

Монтаж

Препоръчано Оборудване

Топлинна мощност на тялото

Основни технически параметри

 

Технически данни


Височина H                                                             300, 400, 500, 600, 900 mm

Дължина L                          400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400,

1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Дълбочина B
- Тип 10 VKL                                                                                         47 mm
- Тип 11 VKL                                                                                         63 mm

Свързващо разстояние                                                                          50 mm

Свързваща резба                                                                   6 x G½ вътрешна

Максимално допустимо                                                                        1,0 MPa

експлоатационно налягане

Максимално допустима                                                                         110 °C

експлоатационна температура

Свързване на отоплителното тяло                                                    ляво долно

 

Начин на свързване

 

 

Преглед на типовете

Тип 10 VKL 
Тип 11 VKL

 

Загуба на налягане

С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система.

При отоплителните системи с една тръба е необходимо вентилът да бъде настроен на степен 6. За настройка на необходимия материален дебит през отоплителното тяло препоръчваме да се използва компактна свързваща арматура, която е нагласена или може да бъде настроена с определен дял на протичане на топло преносимата материя в отоплителното тяло.