Български (България)

Комбинирано Отопление

 

Всички тръбни отоплителни тела KORALUX, които са свързани към отоплителната топло водна система, могат да бъдат допълнени с електрическо отоплително тяло без интегриран регулатор на температурата Z-KTT-XXXX или с интегриран регулатор на температурата Z-KTTR-XXXX. По този начин се получава тръбно отоплително тяло за комбинирано отопление (топла вода – електричество) и може да бъде използвано по всяко време независимо от работата на отоплителната система.

Тези електрически отоплителни тела в основната си версия се свързват към постоянен източник на електричество чрез захранващ кабел до инсталационната кутия. При електрическо отоплително тяло без интегриран регулатор на температурата може да бъде използван приспособен захранващ кабел за свързване към контакта на мрежата. В този случай трябва да бъдат поръчани принадлежности в зависимост от искания комфорт на обслужването и икономичността на работа и да се монтират към захранващия кабел.

Става въпрос за:

  • щепсел за електрическа мрежа с ръчен превключвател VS 1 (търговско обозначение Z-SKV - 0002)
  • електрически регулатор на температурата R10А (търговско обозначение Z-SKV - 0003)

 

Принадлежности
Електрическо отоплително тяло с интегриран регулатор на температурата
Електрическо отоплително тяло без интегриран регулатор на температурата

щепсел за eлектрическа мрежа VS1

регулатор на температурата R10A

разклонение "T"

  


Основна техническа информация - електрически отоплителни тела

Технически данниЕл. отоп. тяло без интегриран регулатор на температурата Z-KTT-XXXXЕл. отоп. тяло с интегриран регулатор на температурата Z-KTTR-XXXX
ПрекъсвачДа *)Да
Сигнализация на работаДа *)Да
Сигнализация на грешно състояниеНеДа
ТермостатДа **)Да
Температурен ограничителДаДа
Избор на експлоатационни режимиНеДа
Номинално напрежение230 V/50 Hz230 V/50 Hz
Граници на консумираната мощност300÷1350 W300÷1350 W
ПокритиеIP 44IP 44
Клас на уреда11
Дължина на свързващия кабел1,5 m1,2 m
Свързваща резба
Работна позицияВертикално с долно ел. захранванеВертикално с регулатор вдясно или вляво долу
Оптимизиране на обсл. положениеНеДа

*) важи само при използване на щепсел за електрическа мрежа VS 1 или регулатор на температурата R10А
**) важи само при използване на регулатор на температурата R10А

Основни технически информации - принадлежности

Технически данниЩепсел за електрическа мрежа VS1 Z-SKV-0002Ел. регулатор на температурата R10A Z-SKV-0003
ПрекъсвачДаДа
Сигнализация на работаДаДа
ТермостатНеДа
Номинално напрежение230 V/50 Hz230 V/50 Hz
ПокритиеIP 41IP 21
Работно положениеСъгласно инструкциите за безопасностВертикално с изход на кабела към мрежата долу

Внимание:

  • Инсталирането и смяната на електрическото отоплително тяло, както и монтажът на всички електрически принадлежности трябва да се извършват само от професионална фирма със съответните пълномощия.
  • Мощностите на електрическите отоплителни тела са определени в зависимост от топлинната мощност на отоплителното тяло и максималните стойности посочени в техническите данни за отделните тръбни отоплителни тела КОР АЛУКС не бива да бъдат превишавани.
  • Ако за свързване на отоплително тяло към отоплителната система се използва същия извод както при инсталация на електрическо отоплително тяло е необходимо да се поръча разклонение "Т" (търговско обозначение Z-SKV - 0001).

Ел. отоплително тяло с интегриран регулатор на температурата

Мощност [W]№ за поръчкаМонтажна дължина [mm]
300Z-KTTR-0300380
400Z-KTTR-0400435
500Z-KTTR-0500435
600Z-KTTR-0600550
700Z-KTTR-0700550
800Z-KTTR-0800720
900Z-KTTR-0900720
1000Z-KTTR-1000720
1200Z-KTTR-1200875
1350Z-KTTR-1350875

Ел. отоплително тяло без интегриран регулатор на температурата

Мощност [W]№ за поръчкаМонтажна дължина [mm]
300Z-KTT-0300380
400Z-KTT-0400435
500Z-KTT-0500435
600Z-KTT-0600550
700Z-KTT-0700550
800Z-KTT-0800720
900Z-KTT-0900720
1000Z-KTT-1000720
1200Z-KTT-1200875
1350Z-KTT-1350875

Комбинирано отопление - принадлежности

Наименование№ за поръчка
Разклонение "T"Z-SKV-0001
Щепсел за електрическа мрежа с изключвател VS 1Z-SKV-0002
Регулатор на температурата R10АZ-SKV-0003